Activitats EDUCACIÓ INFANTIL

PRÀXIES divertides


Endevina, Què és?

 CONTE amb onomatopeies EL TRENCONTES SPCCANÇONETESJUGAM AMB SONS

http://www.cultura.gob.mx/multimedia/Exploradores/index2.html


TREBALLAM EMOCIONSJugam???

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2010/ara_belbo/archivos/intro.html


Esperam que us divertiu amb aquestes feinetes.
CONTES